Naszym klientom zapewniamy poszukiwanie najlepszych rozwiązań, gwarantujących wysoką jakość świadczonych usług.

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek prowadzących działalność gospodarczą
  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostek non – profit (stowarzyszenia, fundacje, izby gospodarcze)
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Prowadzenie ewidencji ryczałtu ewidencjonowanego

KADRY i PŁACE

  • Kompleksowa obsługa w zakresie kadr i płac

DODATKOWE USŁUGI

  • Sporządzanie due diligence finansowego
  • Sporządzanie biznes planów
  • Pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej